WOINGA Partner

Blymönja

Beslag

Blymönja Heritage version

Blymönja Heritage Version är framtagen för höga antikvariska krav

Blymönja är det enda antikvariskt riktiga alternativet till renoveringar med höga antikvariska Krav där blymönja tidigare använts som originalmetod.

VIKTIGT! Att hålla sig till den ”gamla skolan” innebär följande: Mycket lång torktid då produkten innehåller en minimal mängd kobolt <0.005 % i produkten. Detta ger då längre genomhärdningstider med mycket långsam oxidation av ytskiktet. Här är det viktigt med tunna strykningar.
Heritage version har högre specifik vikt samt en något högre viskositet än standard versionen av vår blymönja.

Oöverträffad som röt- och korrosionsskydd

OBS! Blymönja är idag reglerad till att saluföras enbart mot F-skatteberättigad part. För ansvariga inom bevarande av skyddsvärda objekt är det alltså fullt möjligt att renovera och bevara enligt gamla beprövade metoder och få ett mycket långsiktigt resultat. Råseglarhuset AB har tillstånd för överlåtelse av blymönja.
Beslag

Plåtskydd Brava/Rylard

Linoljeblymönja är använt sedan urminnes tider och är ett oöverträffat rost- och rötskydd.

Istället för ständigt återkommande renoveringar kan man sett över tid göra en miljömässig vinst med ett skydd som håller lång tid.

Att bevara smide, plåt och trädetaljer med hjälp av linoljeblymönja är en mycket gammal metod. Förr gav man mönjebehandlingen tid och uppnådde optimalt resultat. Framför allt att utföra arbetet under rätt förhållanden är av största vikt för resultatet.

Linoljeblymönjan ger också(tvärt emot vad många tror) betydande miljövinster sett över tid.

OBS! Blymönja är idag reglerad till att saluföras enbart mot F-skatteberättigad part. För ansvariga inom bevarande av skyddsvärda objekt är det alltså fullt möjligt att renovera och bevara enligt gamla beprövade metoder och få ett mycket långsiktigt resultat. Råseglarhuset AB har tillstånd för överlåtelse av blymönja.

Bevara objekten och metoderna

Riksantikvarieämbetet har i sitt material för kulturbyggnader beskrivit förhållningen gällande blymönja.

Den säger bland annat: "Att byta gammal mönjebehandling mot ny färgtyp är tillståndspliktigt eftersom färgtypen inte är anpassad till objektets egenart".

Renovera långsiktigt och arbeta för miljön!
Kontakta oss gärna för diskussioner gällande mönjebehandling på framtida objekt.

Blymönja