R�seglarhuset

Blymönja Heritage Version

 
Beslag

Blymönja Heritage Version är framtagen för höga antikvariska krav

Blymönja är det enda antikvariskt riktiga alternativet till renoveringar med höga antikvariska Krav där blymönja tidigare använts som originalmetod.

VIKTIGT!

Att hålla sig till den ”gamla skolan” innebär följande:
Mycket lång torktid då produkten innehåller en minimal mängd kobolt <0.005 % i produkten. Detta ger då längre genomhärdningstider med mycket långsam oxidation av ytskiktet.

Här är det viktigt med tunna strykningar. 
Heritage version har högre specifik vikt samt en något högre viskositet än standard versionen av vår blymönja.

Oöverträffad som röt- och korrosionsskydd

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING


OBS! Blymönja är idag reglerad till att saluföras enbart mot F-skatteberättigad part. För ansvariga inom bevarande av skyddsvärda objekt är det alltså fullt möjligt att renovera och bevara enligt gamla beprövade metoder och få ett mycket långsiktigt resultat. Råseglarhuset AB har tillstånd för överlåtelse av blymönja.